Gaeilge English česky
Fáilte.

Is mise Michal. Déanaim foclóirí leictreonacha a thógáil, suímh idirlín ilteangacha a dhearadh agus bogearraí a fhorbairt sna daonnachtaí digiteacha.

Tá mé ag obair mar chomhairleoir teicniúil le Fiontar agus Scoil na Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus le Tionscadal an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge ag Foras na Gaeilge. Chomh maith leis sin, is mac léinn dochtúireachta mé ag Ionad na Ríomhtheangeolaíochta in Ollscoil Masaryk in Brno, Poblacht na Seice.

clúdach an leabhair Tá leabhar scríofa agam dar teideal An Ríomhaire Ilteangach, arna fhoilsiú ag Cois Life. Treoirleabhar don teicneolaíocht teanga atá ann atá dírithe ar an léitheoir ginearálta. Léitheoireacht riachtanach é seo do gach duine a láimhseálann breis is teanga amháin ar an ríomhaire.

uirlis oibreNITHE ATÁ DÉANTA AGAM

LE FIONTAR, DCU

 • Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge (téarma.ie, focal.ie roimhe)
  Ceann de na bunachair léacsacha is mó ar domhan, suas le milliún cuardach gach mí.
 • Bunachar Logainmneacha na hÉireann (logainm.ie)
  Foinse údarásach do logainmneacha na hÉireann.
 • Beathaisnéisí na Gaeilge (ainm.ie)
  Beathaí daoine a raibh baint acu le saol na Gaeilge ó 1560 i leith.
 • Cnuasach Bhéaloideas Éireann (duchas.ie)
  Leagan digitithe de cheann de na cartlanna béaloidis is mó ar domhan.
 • Gaois (gaois.ie)
  Bailiúchán acmhainní teanga de chuid Fiontar, DCU.

LE FORAS NA GAEILGE

 • Leabharlann Teanga agus Foclóireachta (teanglann.ie)
  Foclóir Uí Dhónaill, foclóir de Bhaldraithe agus eile ar aon suíomh amháin.

LE hOIDEAS GAEL

 • Beo! (beo.ie)
  Iris idirlín do lucht na Gaeilge ar fud na cruinne.
 • Oideas Gael (oideasgael.ie)
  Suíomh corparáideach na corparáide.

LE COIS LIFE

 • Seanfhocla Chonnacht (CD-ROM)
  Eagrán nua den bhailiúchán cáiliúil le Tomás S. Ó Máille.
 • Fuaimeanna na Gaeilge (fuaimeanna.ie)
  Catalóg fhuaimeanna na teanga.

LE LÍONRA EORPACH NA RÍOMH-FHOCLÓIREACHTA

 • Tairseach Eorpach na bhFoclóirí (dictionaryportal.eu)
  Suíomh a threoróidh thú chuig rogha is togha foclóirí sna teangacha Eorpacha.

LE CAIRDE

 • Intergaelic (intergaelic.com)
  Foclóir agus inneall aistriúcháin idir Gaeilge na hÉireann, Gaeilge na hAlban agus Gaeilge Mhanann.
 • Terminologue (terminologue.com)
  Foclóir ilteangach téarmaíochta san Araibis, sa Fhraincis agus sa Bhéarla.

TIONSCADAIL PHEARSANTA

 • Pota Focal (potafocal.com)
  Bailiúchán foclóirí agus gluaiseanna Gaeilge.
 • Phrasomatic (phrasomatic.net)
  Ginneadóir téacsanna in iliomad teangacha.
 • Lexonomy (lexonomy.eu)
  Córas um scríobh agus foilsiú foclóirí leictreonacha agus bailiúchán struchtúrtha sonraí eile. Nóta: tagann sé seo i gcomharbacht ar Léacslann, a leithéid chéanna de chóras a bhí ann roimhe.

bolgán cainteFOILSEACHÁIN AGUS CAINTEANNA

NEAMHFHOILSITHE

teachingTEAGASC

duaisDUAISEANNA AGUS AIMNIÚCHÁIN

 • An Duais Eorpach do Theangacha (an Lipéad Teanga) Bronnadh ar Logainm.ie (2010) · Bronnadh ar Focal.ie (2007) · Bronnadh ar Beo! (2002)
 • Barr-50 Gnó le Gaeilge Ainmníodh Beo! (2010) · Ainmníodh mé féin (2007)
 • Irish Web Awards Bronnadh ar Focal.ie sa chatagóir An Suíomh Gaeilge is Fearr (2008)
 • Comórtas Liteartha Oireachtas na Gaeilge Bhuaigh mé an tríú duais sa chatagóir Aiste ar Théama Innealtóireachta leis an aiste Ionchódú Téacs ar Ríomhairí (2006)

leabhar oscailteOIDEACHAS AGUS CÁILÍOCHTAÍ

 • Dioplóma Iarchéime sa Ghaeilge Fheidhmeach Institiúid Teicneolaíochta Átha Cliath (2010)
 • MPhil i bPróiseáil Teanga agus Urlabhra Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Átha Cliath (2008) Miontráchtas: Selectional Preferences, Corpora and Ontologies
 • BA Onórach (2.1) The Open University (2005)

CÚRSAÍ TRAENÁLA

 • Lexical Data Masterclass Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Beirlín, An Ghearmáin (Nollaig 2017)
 • Grammatical Framework Summer School Barcelona, An Chatalóin (Lúnasa 2011); Fraueninsel, An Bhaváir (Lúnasa 2013); Marsalforn, Gozo, Málta (Iúil 2015); Riga, An Laitvia (Lúnasa 2017)
 • Geographical Information System Applications for the Arts and Humanities Ollscoil na Banríona, Béal Feirste (Meán Fómhair 2009)
 • Lexicom: Workshop in Lexicography and Lexical Computing Ollscoil Masaryk, Brno, Poblacht na Seice (Meitheamh 2007)
 • International Terminology Summer School Ollscoil na nEolaíochtaí Feidhmeacha, Köln, An Ghearmáin (Iúil 2005)

clúdach litreachCONAS TEACHT ORM

Ríomhphost: valselob@gmail.com.

Tá mé i mo chónaí in Brno, Poblacht na Seice. Is minic mé ar cuairt i mBaile Átha Cliath.