Gaeilge English česky
Fáilte.

Is mise Michal. Mo ghnó is ea foclóirí leictreonacha a thógáil, suímh idirlín ilteangacha a dhearadh agus bogearraí a fhorbairt sna daonnachtaí digiteacha.

Tá mé ag obair mar chomhairleoir teicniúil le Fiontar in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus le Tionscadal an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge ag Foras na Gaeilge. Is comh-ionadaí na hÉireann mé ar choiste bainistíochta Líonra Eorpach na Ríomhfhoclóireachta. Agus, amhail is nár leor é sin, is mac léinn dochtúireachta mé ag Ionad na Ríomhtheangeolaíochta in Ollscoil Masaryk in Brno, Poblacht na Seice.

uirlis oibreNITHE ATÁ DÉANTA AGAM

LE FIONTAR, DCU

 • Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge (téarma.ie, focal.ie roimhe)
  Ceann de na bunachair léacsacha is mó ar domhan, suas le milliún cuardach gach mí.
 • Bunachar Logainmneacha na hÉireann (logainm.ie)
  Foinse údarásach do logainmneacha na hÉireann.
 • Beathaisnéisí na Gaeilge (ainm.ie)
  Beathaí daoine a raibh baint acu le saol na Gaeilge ó 1560 i leith.
 • Cnuasach Bhéaloideas Éireann (duchas.ie)
  Leagan digitithe de cheann de na cartlanna béaloidis is mó ar domhan.
 • Gaois (gaois.ie)
  Bailiúchán acmhainní teanga de chuid Fiontar, DCU.

LE FORAS NA GAEILGE

 • Leabharlann Teanga agus Foclóireachta (teanglann.ie)
  Foclóir Uí Dhónaill, foclóir de Bhaldraithe agus eile ar aon suíomh amháin.

LE hOIDEAS GAEL

 • Beo! (beo.ie)
  Iris idirlín do lucht na Gaeilge ar fud na cruinne.
 • Oideas Gael (oideasgael.ie)
  Suíomh corparáideach na corparáide.

LE COIS LIFE

 • Seanfhocla Chonnacht (CD-ROM)
  Eagrán nua den bhailiúchán cáiliúil le Tomás S. Ó Máille.
 • Fuaimeanna na Gaeilge (fuaimeanna.ie)
  Catalóg fhuaimeanna na teanga.

LE CAIRDE

 • Votomatic (votomatic.ie)
  Ag freastal ar an vótálaí Éireannach ó 2011 i leith.
 • Intergaelic (intergaelic.com)
  Foclóir agus inneall aistriúcháin idir Gaeilge na hÉireann, Gaeilge na hAlban agus Gaeilge Mhanann.
 • Terminologue (terminologue.com)
  Foclóir ilteangach téarmaíochta san Araibis, sa Fhraincis agus sa Bhéarla.

TIONSCADAIL PHEARSANTA

 • Pota Focal (potafocal.com)
  Bailiúchán foclóirí agus gluaiseanna Gaeilge.
 • Global Glossary (globalglossary.org)
  An foclóir is mó ar domhan: breis is 14 milliún focal, breis is 100 teanga.
 • Phrasomatic (phrasomatic.net)
  Ginneadóir téacsanna in iliomad teangacha.
 • Lexonomy (lexonomy.eu)
  Córas um scríobh agus foilsiú foclóirí leictreonacha agus bailiúchán struchtúrtha sonraí eile. Nóta: tagann sé seo i gcomharbacht ar Léacslann, a leithéid chéanna de chóras a bhí ann roimhe.

bolgán cainteFOILSEACHÁIN AGUS CAINTEANNA

NEAMHFHOILSITHE

teachingTEAGASC

duaisDUAISEANNA AGUS AIMNIÚCHÁIN

 • An Duais Eorpach do Theangacha (an Lipéad Teanga) Bronnadh ar Logainm.ie (2010) · Bronnadh ar Focal.ie (2007) · Bronnadh ar Beo! (2002)
 • Barr-50 Gnó le Gaeilge Ainmníodh Beo! (2010) · Ainmníodh mé féin (2007)
 • Irish Web Awards Bronnadh ar Focal.ie sa chatagóir An Suíomh Gaeilge is Fearr (2008)
 • Comórtas Liteartha Oireachtas na Gaeilge Bhuaigh mé an tríú duais sa chatagóir Aiste ar Théama Innealtóireachta leis an aiste Ionchódú Téacs ar Ríomhairí (2006)

leabhar oscailteOIDEACHAS AGUS CÁILÍOCHTAÍ

 • Dioplóma Iarchéime sa Ghaeilge Fheidhmeach Institiúid Teicneolaíochta Átha Cliath (2010)
 • MPhil i bPróiseáil Teanga agus Urlabhra Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Átha Cliath (2008) Miontráchtas: Selectional Preferences, Corpora and Ontologies
 • BA Onórach (2.1) The Open University (2005)

CÚRSAÍ TRAENÁLA

 • Grammatical Framework Summer School Barcelona, An Chatalóin (Lúnasa 2011); Fraueninsel, An Bhaváir (Lúnasa 2013); Marsalforn, Gozo, Málta (Iúil 2015)
 • Geographical Information System Applications for the Arts and Humanities Ollscoil na Banríona, Béal Feirste (Meán Fómhair 2009)
 • Lexicom: Workshop in Lexicography and Lexical Computing Ollscoil Masaryk, Brno, Poblacht na Seice (Meitheamh 2007)
 • International Terminology Summer School Ollscoil na nEolaíochtaí Feidhmeacha, Köln, An Ghearmáin (Iúil 2005)

clúdach litreachCONAS TEACHT ORM

Ríomhphost: valselob@gmail.com.

Tá mé i mo chónaí in Brno, Poblacht na Seice. Go dtí Lúnasa 2016 bhí cónaí orm i mBaile Átha Cliath, áit ar nós liom teacht ar cuairt go minic ó shin.